Közért Szak
verzió
[ELTE - Kisembertudományi Kar]

Általános tudnivalók a szakról:
feltételének körülményei: A
nem magyarigényes
tanárképes
képzési ideje: min.2, max. 100 félév

A szakon megszerezhető végzettségek megnevezései:
okleveles közért szakos előadó
okleveles párizsi főelosztó munkatárs
okleveles biztonságtechnikai berendezésnek álcázott főmunkatárs (szekrény)
okleveles fogyasztói ellenérték információs ragacs felviteli főbiztos (árazó)
tanárképes árudisztribúciós projekt manager (pultoslány)
tanárképtelen humánrelációs analitikai főkoordinátor (pénztáros)
díjnyertes antipromociós, akadálygeneratív, diszfunkciós elem (a kötekedő)

Az oklevél minősítését az elvégzett tanegységek és a szakdolgozat érdemjegyének korrupciós együtthatóval kalkulált végeredménye adja.

Szakgazda: Neoprimitív Piacgazdálkodási Termékcirkulációs Tanszékcsoport

TANEGYSÉGLISTA

 Alapozó képzési szakasz

Bevezetés a közértbe
Bevezetés a visszataszító magatartásformák ismeretébe
Bevezetés a fogyasztó megröviditésének módszertanába
Munkahelyi érzéketlenség és közöny
A pénzérmék és bankjegyek felismerésének problematikája
Bevezetés a törlőrongy használatába
Pénztárgép kontra elektromos kés

Törzsképzési szakasz

Felvágottörténeti elméleti módszertan
Védofólával ellátott termékcsoportok kiszerelésbeli meghibásodásának alapesetei 1
Védofólával ellátott termékcsoportok kiszerelésbeli meghibásodásának alapesetei 2
Védofólával ellátott termékcsoportok kiszerelésbeli meghibásodásának alapesetei 3
Védofólával ellátott termékcsoportok kiszerelésbeli meghibásodásának alapesetei 4
Védofólával ellátott termékcsoportok kiszerelésbeli meghibásodásának alapesetei 5
A hűtőpult áramellátási diszlokációjának elfedése (terepgyakorlat)
Életunt áru-odataszítási műhelygyakorlat
A közért fogalma és a "köz"-ért valóság ellentmondásai a 19. sz.-ban
Günther Blokk a számlanyomtatás fejlődéstörténetéről
A Túró Rudi fajták csoportfelosztása társadalom-rétegelméleti megközelítésben
Teelih Shal Amy és Par Ighi disputája a 19.századi India húsontológiai válságáról
Vevőelégedettség, minőség és érték: tudományos fantasztikum a közértben
A vásárló iránti ellenszenv kimutatásának megjelenési formái (elmélet)
A vásárló iránti ellenszenv kimutatásának megjelenési formái (gyakorlat)


A törzsképzési szakasz lezárásának feltétele leglább 4, szabadon választott terepgyakorlat elvégzése és a "Romlott áru-értékesítési szigorlat" sikeres letétele

Terepgyakorlatok

Terepgyakorlat 1 - El-/Félreszámolási, kasszahasználati mesterkurzus
Terepgyakorlat 2 - Kiszolgálási folyamatok késleltetésének gyakorlata
Terepgyakorlat 3 - Akció és leértékelés: a megtévesztés magasiskolája
Terepgyakorlat 4 - "Ebből nem tudok visszaadni", avagy humor a közértben
Terepgyakorlat 5 - Professzionális vonalkód-félreértelmezési technikák
Terepgyakorlat 6 - Környezetvédelmi szempontok érvényesítése
az apró és blokk visszatartásával
Terepgyakorlat 7 - Autonóm végösszeg-generálás: individualizmus és a mikroökonómia találkozása

Szakképzési szakasz

Fogyasztó - megröviditési Program

Túlhaladott szavatosságú termékértékesítési módszertan
A hűtőpult meghibásodásából eredő minőségvesztés
Bevezetés a mérlegspekulációs félrevezetés szakterminológiájába
"A Visszajáró" fogalmának félreértelmezései
A "Valós ellenérték"-mimézis fogalmi fejlődéstörténet
A "Mari, ez mennyi?!" kooperativ, fals információ-genezis műhelygyakorlat

Közértlélektani Program

A fogyasztó, mint intrúder a közért intézményében
A vevőalázás alfája és omegája
A telefonálás, mint a 20. századi kiszolgáló munkahelyettesítő reakciós mechanizmusa
Ellenérték-szolgáltató alany-humiliatív bravurológia
Parallelizmus a közértes, a közlekedési jegyvizsgáló
és az egyetem főmunkattárs lélektanában
Az idegen helyen vásarolt áru és tulajdonosának elidegenítése
Szenzomotoros idegi rendellenességek: szájhuzogatás és ajaklefittyesztés a közértben

Alkalmazott Közértnyelvészeti Program

"Nincs!!!!" - artikulációs fonológiai szakszeminárium
Terméknév-feltüntetési morfoszintaxis
"A mutassa csak a táskáját, fiatalember!" megnyilatkozás dialektális
variánsai különböző kultúrkörökben
A köszönés helyett odavetett állathangok régiónkénti alakmódosulatai
A "Nusi Nasi"-tól a "Ripsz Ropsz"-ig: a terméknevek igénytelenségének keletkezése
Káromkodás-artikulációs változatok vizsgálata optimalitáselméleti és kormányzásfonológiai megközelítésben 

Vásárló-akadályoztatási Program

A nyitvatartó kasszák és a vásárló-tömeg növekedésének fordított aránya
Az "őrző-védő kft." jelentésparadoxon vizsgálata a kora XXI. században
A plasztik baszketológia spontán nullifikációja, avagy miért nincsen kosár a bejáratnál
Az áfás számla, bankkártya, Smart kártya és
a fogyasztó-akadályoztatás egyéb proaktív módszerei
Árufeltöltés és fogyasztó alatti felmosás vásárlási csúcsidőben:
szofisztikált akadályoztatási technikák

Választható szakdolgozati témák

 A Bedeco-tól a Nesquick-ig, a Pantene-től a WU2-ig, Bambi és Coca Cola,
avagy Globalizáció a közértben
Szexuális frusztrációk kinyilvánítása a szteroid-függoségben élő biztonsági őröknél
Feltérképezetlen munkafolyamat-lassító technológiák
Reményvesztettség és rezignáltság a modern közértben
Még több kamerával a megfigyeltebb vevőért
További perspektívák a közértológia területén

Államvizsga

A hallgatónak számot kell adnia elméleti és gyakorlati tudásáról, illetve jártasságáról a közért terültén.